Eti Maden

Eti Maden’in Kurumsal Kimlik Yapılanması ve Stratejik İletişim Planını hazırlayarak kurumun iletişim dinamiklerini global trendler ışığında yeniden tasarladık.

Eti Maden
Website Tasarımı / www.etimaden.gov.tr
A4 Dosya Tasarımı
Katalog Tasarımı